Δωρεάν ακύρωση, για όλες τις κρατήσεις του 2021

Λόγο των μέτρων περιορισμού της πανδημίας COVID όλες οι κρατήσεις – ακόμα και οι κρατήσεις «Ειδικής προσφοράς (προπληρωμή)», που είναι προγραμματισμένες για το 2021, μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλαχθούν χωρίς καμία επιβάρυνση ή και να προγραμματιστούν εκ νέου για μελλοντικές κρατήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.